Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Vienintelis, kuris tave palaiko, yra tavo stuburas.

„Dangus yra po mūsų kojomis ir virš mūsų galvų“- Henry David Thoreau (1817–1862)- �ilosofas, poetas, aplinkos mokslininkas ir politinis aktyvistas Gamtos ištekliai yra natūralūs gyvosios ir negyvosios gamtos komponentai, jie apima saulės ir Žemės gelmių energiją, mineralus, orą, klimatą, vandenį, dirvožemį, žoleles, miškus, laukinę gamtą ir kraštovaizdį. Nors pirmosios žinios apie gamtinių �izinių veiksnių panaudojimą gydymo tikslu randamos pirmykštės bendruomenės istoriniuose paminkluose, tačiau iki šiol neatskleistas visos jų savybės ir gydomasis potencialas. Galime pasidžiaugti, kad sveikata pradedama vertinti kaip didžiausia vertybė, naikinami stereotipai apie rūpestį sveikata tik diagnozavus ligą, formuojamas supratimas apie sveikatinimą, reikalingą visų amžiaus grupių žmonėms. Natūralių gamtos išteklių panaudojimas Lietuvoje turi gilias tradicijas ir yra plačiai taikomas kurortuose, SPA centruose, asmens sveikatos priežiūros ir sveikatinimo įstaigose derininat su moderniomis šiuolaikinėmis technologijomis, inovatyvia įranga ir pritaikytomis terapinėmis programomis vykdoma pagrindinė misija- padėti žmonėms sustiprinti, palaikyti ar susigrąžinti sveikatą. Žemėlapio tikslas yra vizualiai pateikti informaciją apie Lietuvos gamtinius resursus, kurortus ir įstaigas, paslaugų teikimui naudojančias gamtinius išteklius. Žemėlapis atsispindi tai, jog Lietuva yra turtinga natūraliais gamtiniais resursais - miškais, paviršiniais vandenimis, terminiais ir plačiai panaudojamais mineraliniais vandenimis bei durpynais. Žemėlapyje pažymėti ir aprašyti kurortai ir įstaigos teikiančios gydymą pagrįstą natūraliais ir pritaikytais gamtiniais veiksniais: mineraliniu vandeniu, peloidais, druskomis ir klimatu. Šis leidinys yra skirtas sveikatos mokslų, gamtos mokslų, socialinių mokslų atstovams, studentams, dėstytojams, taip pat praktikuojantiems specialistams bei visai plačiajai visuomenei. Autoriai tikisi, jog šis leidinys bus svarbus kiekvienam, kuris domisi sveikatos stiprinimu pasitelkiant natūralius gamtinius resursus ir panaudojant mokslu bei inovacijomis paremtas žinias. Nuoširdžiai, Klaipėdos universiteto LUGISES tyrimo komanda ir šio leidinio autoriai.     Nuoroda čia.